Brown paper workshops

Aan de hand van een duidelijke afstemming met de opdrachtgever is een uitgangspunt; focus voor de brainstorm bepaald. Na toelichting op dit uitgangspunt, worden de deelnemers uitgenodigd hun ideeën op post-its op te schrijven en vervolgens op een brown paper te plakken. Vervolgens worden de ideeën gerubriceerd en worden afspraken gemaakt voor een concreet vervolg op de brown paper sessie.