10 geboden van lichaamstaal op het werk

10 geboden van lichaamstaal op het werk

Volgens de Amerikaanse psycholoog Albert Mehrabian (!939) bepaalt vooral onze lichaamstaal of onze collega’s; klanten ons sympathiek vinden of niet.

Deze Amerikaanse psychologie professor verbonden aan UCLA Albert Mehrabian deed jarenlang onderzoek naar hoe we met elkaar communiceren. Hij stelde vast dat alle vormen van menselijke communicatie uit 3 elementen bestaan:

-        Woorden’

-        Intonatie

-        Lichaamstaal

Volgens Mehrabian wordt ons charisma, hoe we overkomen bij onze medemensen bepaald door deze 3 elementen. Hij probeerde ook proefondervindelijk te bepalen welk onderdeel het meeste invloed had op communicatie en concludeerde dat woorden verantwoordelijk zijn voor 7%, intonatie voor 38% en lichaamstaal voor maar liefst 55%. Wie zijn evaluatie of beoordelingsgesprek met een glimlach doorstaat laat vermoedelijk een veel positievere indruk achter, dan degene die met zijn lichaamstaal iets anders uitzendt. Hierbij is eveneens van toepassing, dat “Mensen houden van mensen zoals zij zelf zijn”, omdat er dan op onbewust niveau een soort van herkenning ontstaat.

Vaak wordt de bovenstaande verdeling in twijfel getrokken, maar mogelijk kun je voor jezelf 3 voorbeelden verzinnen van manieren waarop : “Ik ben boos”gezegd wordt. De zinsnede “Ik ben boos” heeft weinig impact als je die op zachte toon en met een grote glimlach op je mond zegt, ook met neutrale lichaamsinvloed weinig impact; als je dit echter aangeeft met een luide stem en ook met gebaren ondersteunt, dan wordt het een ander verhaal.

Heel wat lichaamstaal verloopt spontaan en onbewust, waardoor “doen alsof”best lastig is. Toch is het ook handig als er zaken hierin zijn, die niet functioneel verlopen je daarin bewustzijn te creëren en over te gaan tot veranderingen.

Verkoopgesprekken, sollicitatiegesprekken of gewone gesprekken pnder collega’s kunnen op positieve of negatieve manier beïnvloed worden door de lichaamstaal van je gesprekspartner.

De 10 volgende tips kunnen je helpen in je eigen lichaamstaal:

  1. Maak altijd oogcontact als je je gesprekspartner een hand geeft. Geef een stevige handdruk
  2. Wees expressief. Glimlach en knik regelmatig zodat de ander het idee heeft dat er contact is
  3. Gebruik “handentaal”alleen om je verhaal te benadrukken
  4. Het beheersen en bewustworden van lichaamstaal is een geleidelijk proces
  5. Kruis zo min mogelijk je armen en benen. De ander kan de indruk krijgen dat je houding erg gesloten is. Echter als je beide voeten naast elkaar op de grond hebt staan, is het gemakkelijker om iets dat onverwacht komt, gemakkelijker op te vangen.
  6. Sta zo af en toe eens stil bij je ademhaling en wat die je te zeggen heeft. Is je ademhaling snel en onrustig, bouw dan wat meer rustmomenten in. De ander bemerkt eveneens je ademhaling.
  7. Wil je autoriteit uitstralen? Sta dan flink rechtop, trek je schouders een beetje naar achter, hef je hoofd hoog en hou je kin omhoog. Wil je vriendelijkheid uitstralen? Neig dan heel subtiel met je lichaam naar de gesprekspartner toe. Hou je hoofd een beetje schuin.
  8. Maak regelmatig oogcontact tijdens het gesprek.
  9. Spiegel geregeld de lichaamshouding van je gesprekspartner; Doe dit subtiel, zodat de ander niet meteen denkt, oh die heeft zo’n cursus gehad. Door te spiegelen maak je gemakkelijker contact met de emoties van de ander.
  10. Let goed op wat er verandert bij je gesprekspartner gedurende het gesprek. Dat kan hoogte en tempo van ademhaling zijn, meer slikbewegingen, knipperen met ogen, kleur en spanning van de huid, (ont)spanning van lippen; de lichaamssignalen van de ander geven aan, in hoeverre je gesprekspartner zich prettig voelt.