NLP ter voorbereiding op het beoordelings/ functioneringsgesprek

NLP ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek

In het eerste kwartaal worden binnen de financiele sector  de meeste beoordelingsgesprekken gevoerd. Voor velen best een emotioneel en spannend gesprek hoewel alles wat ter tafel komt, vooraf bekend zou moeten zijn. Uit landelijke onderzoeken is gebleken, dat medewerkers zich minimaal voorbereiden op deze gesprekken.

Werknemers:

-      29% is ontevreden over het jaarlijkse beoordelingsgesprek

-      25% zegt dat er geen concrete actieplannen worden ontwikkeld

-      23% vindt dat leidinggevende geen inzicht heeft in zijn competenties/doelstellingen

Leidinggevenden:

-      94% denkt dat werknemers beoordelingsgesprekken ervaren als nuttig en leerzaam

-      23% vindt het moeilijk informatie uit het gesprek om te zetten naar concrete acties

-      95% denkt voldoende inzicht te hebben in competenties/doelstellingen werknemers

Bron: Enquete ISBW Opleiding & Training, december 2010

Hoe zou het voor je zijn om daar weleens bij stil te staan en te kijken naar optimale voorbereiding, het maken van duidelijke SMART afspraken. Met enkele partijen ben ik bezig rondom dit thema een dagworkshop te maken. Geef aan of je hiervoor interesse hebt en welke onderwerpen je terug wil zien.