Sessies binnen het Dialogues House

In 2011 heb ik 2 goedbezochte plenaire presentaties in het Dialogues House te Amsterdam Zuidoost (http://www.dialogueshouse.eu) gegeven over Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) binnen een financiele context.  Het Dialogues House biedt een varierend programma met wisselende, interessante onderwerpen. Het Dialogues House is voor alle geinteresseerden toegankelijk, waarbij de ervaring leert, dat 90% van de bezoekers afkomstig is van ABN AMRO. De eerste presentatie vond plaats in juni; de tweede presentatie was in september 2011. Per lunchsessie waren ongeveer 80 belangstellenden aanwezig en dat aantal was aanvankelijk niet door de organisatie ingeschat. NLP leeft daarmee als onderwerp binnen de bankorganisatie.

Uiteraard waren er mensen die al bekend zijn met het onderwerp en wilden horen wat ik daar over te vertellen had. Het merendeel van de bezoekers bleek interesse te hebben om meer van het onderwerp af te weten.

Mijn motivatie is om ABN AMRO medewerkers meer te vertellen over de mogelijke positieve effecten op het dagelijks functioneren, omdat ik tijdens mijn werk bij ABN AMRO, weinig informatie heb meegekregen van de methodieken van NLP. Waarbij NLP in andere branches  gemeengoed is. Tot nu toe wordt NLP niet als reguliere opleiding aangeboden binnen de opleidings catalogus, hoewel er met goedkeuring van de manager, mogelijkheden zijn om deel te nemen. De zogenaamde aanvraag buiten het reguliere aanbod om.

In vervolg op de presentatie zijn in oktober 2 vervolg-workshops gegeven met als titel: "Verbeter je communicatie op de werkvloer". Op deze manier konden de 40 geinteresseerde ABN AMRO medewerkers, nader kennis maken met NLP. In de workshops werden oefeningen gedaan en werden ervaringen gedeeld. Insteek van de workshop was nadrukkelijk het effect op de werkvloer, toepassing in 2-gesprekken, e mail verkeer en telefonische contacten.

Een aantal medewerkers was erg enthousiast over NLP en de manier waarop dit onder het voetlicht gebracht werd. Zij gaven aan geinteresseerd te zijn in een verder vervolg. Sommigen zijn echt aan de slag gegaan met NLP en gaan bewuster met eigen communicatie en het effect ervan op de ander om.

In augustus 2012 heb ik opnieuw workshops binnen het Dialogues House gegeven. Uit de evaluaties die de deelnemers stuurden bleek verdere interesse te bestaan en waren de workshops al aan andere collega's aanbevolen. Voor mij een leuke ervaring met smaak naar meer. 

Reacties van deelnemers:

"Ik heb destijds aan je training deelgenomen en haal daar nog steeds inspiratie uit." Karin R.

 "Learning by doing"; theorie en praktijk werden goed verbonden. Els B.

"Hele nuttige tips ontvangen voor de praktijk"

"Het is goed om meerdere communicatiemodellen te kennen, teneinde het juiste model toe te kunnen passen, op elk individu op de werkvloer"

"Leuke interactieve oefeningen"

"Door haar enthousiaste aanpak wil je zelf de aangereikte tools gaan testen"

"Beter inzicht in wat NLP is"

"Inzicht in de uitwerking van 1 woord in de groep"