Leiderschap in projectmanagement "spetterend managen"

Deze training vormt een samenwerking met Proburo van Anneke Lubbers te Barendrecht

Lees hier meer over Anneke. Lees hier meer: http://proburo.nl.web02.ib.nxs.nl/

We hebben de krachten gebundeld, ten aanzien van project management ervaring, waarbij Anneke ervaring heeft vanuit een technologische achtergrond en ik vanuit een business achtergrond.

Onderdeel van de training is nog hetvolgende:

Een flitsende start: een intake vooraf van 30 minuten met het oog op je persoonlijke doelen via Skype

Een mooie weerspiegeling: een tussentijdse evaluatie

Een knallend einde: een terugkom van een halve dag na afloop van de training

Leiderschap in projectmanagement

Naam training

Leiderschap in projectmanagement "Sprankelend Managen"

Categorie

Communicatie, projectmanagement, zelf management

Duur training (uitgedrukt in dagdelen

8 dagdelen

Doelgroep training

De training is geschikt voor project managers/ leiders en overige medewerkers, die een stap willen zetten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling rondom project management. De eigen communicatie en de communicatiestijlen van anderen worden onder de loep genomen. Belangrijke aspecten van optimale teamsamenstelling en stakeholder management komen aan de orde. Het gaat hier om het ontwikkelen van de zogenaamde "soft skills".

Groepsgrootte

Minimaal 4 deelnemers; maximaal 20

Korte omschrijving training

In deze interactieve training van 2x 2 dagen wordt vanuit een projectmatige invalshoek ingegaan op huidige communicatiestijlen en voorkeuren; en worden suggesties aangereikt voor verbetering van contact en taalpatronen om effectiever over te komen. Deze training is een mooie stap voor managers, die de projectmatige aspecten onder de knie hebben en zich willen verbeteren op communicatieve aspecten om zodoende efficiënter te kunnen zijn. Communicatie naar project teamleden, stakeholders, stuurgroep en overige belanghebbenden.

Resultaat van de training

U heeft inzage in uw eigen communicatiepatronen gekregen

U heeft handvatten/ alternatieven aangereikt gekregen voor lastige communicatie situaties

U herkent de communicatiepatronen van projectteamleden en stakeholders en weet daarop in te spelen

U wordt effectiever/ efficienter in contact en het bereiken van bijbehorende doelen

U bent bekend met het verschil in impact tussen verbale en non-verbale communicatie

U bent in staat situaties vanuit verschillende posities in te schatten

U heeft handvatten gekregen voor stimulerend taalgebruik en ook datgene wat anderen daarmee bedoelen

U heeft inzage gekregen in verschillende persoonlijkheidstypen en hoe ze goed samen kunnen werken in teamsamenstelling

Heeft kennis van verschillende presentatiestijlen richting stakeholders/ stuurgroep.

Programma

De volgende thema’s staan centraal in deze  training van 2x2 dagen:

- Waar sta ik nu

- Leiderschap in communicatie

- Communicatie en leiderschap in de praktijk

- Samenwerken met verschillende type medewerkers/ stakeholders

Aan de volgende onderdelen wordt invulling gegeven:

Hoe staat u ten opzichte van het gewenste doel? Wat voor voordelen levert dat op? Welke hulpbronnen kunt u inschakelen?

Hoe ziet je comfortzone eruit? Het gebied waar je je in de regel bevindt  Stretch en stress ?

Wat zijn uw voorkeuren in de communicatie en welke andere voorkeuren zijn er

Test ten aanzien van voorkeuren

Hoe komt informatie binnen?

Welke overtuigingen versterken en welke verzwakken ten aanzien van impact?

Vanuit welke positie kun je een situatie bekijken en wat is je voorkeur

Communicatie; waar bestaat dat uit?

Wat is de verdeling tussen verbale en non-verbale communicatie?

Wat is de kracht van taal?

Welke voorkeuren heb je hierin?

Hoe is je woordkeuze? Gebruik je woorden, die je kleiner maken of gebruik je woorden die je groter maken? Spreek je veel in details en hoe wordt dat ontvangen?

Wat voor type ben jij en welke typologien kenmerken de mensen in je team. Hoe kun je goed samenwerken?

Presentatiestijlen richting stakeholders

Aanpak/ werkwijze

Aanbod training

De werkwijze is interactief. Er is sprake van een leuke afwisseling tussen theorie; fimpjes en andere ondersteunende materialen en groeps – en individuele oefeningen.

Aan het begin van de training wordt een te behalen doel geformuleerd voor het resultaat met de training. Gedurende de training wordt gewerkt met een persoonlijk aktieplan.

Aan het einde van de training wordt teruggeblikt op het eerder beschreven doel.

Tijdens de training wordt een reader uitgereikt.

In company; op afspraak

Welkom