NLP@work

Naam training

NLP @ work

Categorie

Communicatie, zelfmanagement

Duur training (uitgedrukt in dagdelen

10 dagdelen

Doelgroep training

De training is geschikt voor medewerkers en managers, die meer inzicht in eigen communicatiestijl willen krijgen en meer grip op geformuleerde doelen willen krijgen.  Aan de hand van succesvolle technieken vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) wordt de training ingevuld

Groepsgrootte

Minimaal 4 deelnemers; maximaal 12

Korte omschrijving training

In deze 5 daagse training wordt vanuit een  theoretische invalshoek ingegaan op huidige communicatiestijlen en voorkeuren; suggesties voor verbetering van contact en taalpatronen om effectiever over te komen in werksituaties. Tevens wordt stilgestaan bij verschillende persoonlijkheidstypen in de samenstelling van een team.

Aan de hand van oefeningen komt doelgerichtheid naar voren.

Resultaat van de training

U bent bekend met uw eigen voorkeur in communicatie

U bent bekend met overige voorkeuren

U heeft handvatten gekregen voor het verbeteren van contact in situaties en met personen, die u nu nog als moeizaam ervaart

U bent zich bewust van effecten van communicatie op anderen

U bent bekend met de impact tussen verbale en non-verbale communicatie

U bent zich bewust van op welk moment welk communicatiemiddel wordt aangeboden

U heeft inzicht in eigen taalpatronen en heeft alternatieven aangereikt gekregen

U heeft alternatieven aangereikt gekregen ten aanzien van taal en kunt deze ook in de praktijk brengen

U weet welke aspecten op bewust en onbewust niveau spelen

U heeft inzicht in uw positie ten aanzien van het eerder geformuleerde doel en weet welke hulpbronnen u in kunt schakelen

U heeft inzicht in overtuigingen op bewust en onbewust niveau

U heeft kennis van verschillende persoonlijkheidstypen en hun rol binnen het team.

U bent bekend met de basisuitgangspunten van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Programma

De volgende thema’s staan centraal in deze 5 daagse training

- Hoe communiceer ik zelf

- Verbeter de communicatie

- Communiceren in de praktijk

- Hoe worden doelen geformuleerd en hoe ga ik hiermee om

- Welke waarden spelen op bewust en onbewust niveau

- Meer inzage in verschillende persoonlijkheidstypen

Aan de volgende onderdelen wordt invulling gegeven:

Bekendwording met welke voorkeuren er zijn in communicatie

Test ten aanzien van voorkeuren

Hoe komt informatie binnen?

Welke overtuigingen versterken en welke verzwakken?

Vanuit welke positie kun je een situatie bekijken en wat is je voorkeur

Communicatie; waar bestaat dat uit?

Wat is de kracht van taal?

Welke voorkeuren heb je hierin?

Hoe sta je nu ten opzichte van je doel en welke hulpbronnen heb je ter beschikking om je doel te halen?

Welke manieren zijn er om tegen je geformuleerde doel aan te kijken?

Persoonlijkheidstypen

Aanpak/ werkwijze

Invulling

De werkwijze is interactief. Er is sprake van een leuke afwisseling tussen theorie; filmpjes en andere ondersteunende materialen en groeps – en individuele oefeningen.

Aan het begin van de training wordt een te behalen doel geformuleerd voor het resultaat met de training. Gedurende de training wordt gewerkt met een persoonlijk actieplan.

Aan het einde van de training wordt teruggeblikt op het eerder beschreven doel.

Tijdens de training wordt een reader uitgereikt.

Deze training wordt als maatwerk incompany training aangeboden.

Welkom